Vietnamses English

ForeScout

ForeScout cung cấp giải pháp bảo mật có thể xem, kiểm soátđiều phối và phản ứng lại các hành vi đe dọa trên toàn hệ thống có dây và không dây, trung tâm dữ liệu, đám mây và các hoạt động triển khai công nghệ.

Xem: Liên tục rà soát, phân loại, đánh giá và giám sát số lượng đầu cuối vật lý, thiết bị IoT, OT và các trường hợp ảo được kết nối với hệ thống mạng - mà không yêu cầu các tác nhân.

Kiểm soát: Thông báo tự động dựa trên chính sách và kiểm soát truy cập (thiết bị, người dùng và ứng dụng), giới hạn quyền truy cập vào các tài nguyên phù hợp, tìm và sửa các lỗ hổng bảo mật điểm cuối và giúp cải thiện sự tuân thủ.

Điều phối: Phối hợp chia sẻ thông tin và các hoạt động thực thi bảo mật dựa trên chính sách bảo mật giữa CNTT và các sản phẩm quản lý bảo mật để tăng tốc phản hồi với các hành vi đe dọa trên toàn hệ thống mà không cần sự can thiệp của con người.

https://www.forescout.com/

Ứng dụng sản phẩm
Arbor
Avaya
Juniper
Firemon
HPE
ForeScout
Pulse Secure
Splunk
Vmware
Mcafee
Rapid7
Beyond Trust

Trụ sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 1201 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-3846 0204 - Fax: +84-28-3846 0206
Email: info@svtin.net - Website: www.svtin.net

Trụ sở Hà Nội
Địa chỉ: D0802 Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-6663 5757 - Fax: +84-24-6663 5758
Email: info@svtin.net - Website: www.svtin.net

Mạng xã hội :