Vietnamses English

Firewalls

Nâng cao hiệu quả bảo mật, được cung cấp trên nền tảng có khả năng mở rộng linh hoạt cao nhất trong ngành. Firewall SRX Series thiết lập các điểm chuẩn mới với giao tiếp 100GbE và tính năng công nghệ Express Path, cho phép hiệu suất lên đến 2 Tbps cho trung tâm dữ liệu.

Ứng dụng sản phẩm
Arbor
Avaya
Juniper
Firemon
HPE
ForeScout
Pulse Secure
Splunk
Vmware
Mcafee
Rapid7
Beyond Trust

Trụ sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 1201 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-3846 0204 - Fax: +84-28-3846 0206
Email: info@svtin.net - Website: www.svtin.net

Trụ sở Hà Nội
Địa chỉ: D0802 Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-6663 5757 - Fax: +84-24-6663 5758
Email: info@svtin.net - Website: www.svtin.net

Mạng xã hội :