Vietnamses English

Dịch vụ

Dịch vụ quản trị

SVTIN đang dẫn đầu là nhà cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống. Chúng tôi tin rằng với các dịch vụ và giải pháp của chúng tôi, bạn sẽ có các hệ thống hỗ trợ đáp ứng nhu cầu công nghệ cho công ty bạn.

 

Arbor
Avaya
Juniper
Firemon
HPE
ForeScout
Pulse Secure
Splunk
Vmware
Mcafee
Rapid7
Beyond Trust

Trụ sở Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 1201 Hoàng Sa, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84-28-3846 0204 - Fax: +84-28-3846 0206
Email: info@svtin.net - Website: www.svtin.net

Trụ sở Hà Nội
Địa chỉ: D0802 Việt Đức Complex, 39 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-6663 5757 - Fax: +84-24-6663 5758
Email: info@svtin.net - Website: www.svtin.net

Mạng xã hội :